In easyCity wonen en leven mensen met een keur aan achtergronden, leefstijlen, religies en eigenaardige eetgewoonten. Dat maakt de stad zo leuk en levendig. Easycity herbergt restaurants uit alle windstreken en de grote sortering aan ingrediënten die er te verkrijgen is, maakt het mogelijk uw vrienden te imponeren met gerechten van heinde en verre. De stad toont bovendien een kleurrijk aanzien met mensen uit allerhande (sub)culturen.

Een nadelige bijkomstigheid van dit bonte gezelschap is dat niet iedereen overtuigd is van ons gelijk. Zo willen sommigen bijvoorbeeld niet accepteren dat de strijd om ruimte in easyCity slechts met geld kan worden gestreden. Ook zijn er mensen die onze bondgenoot Amerika als een vijand zien. Easycity heeft deze kakofonie van denkbeelden echter aan uw wensen aangepast, en de onaangename kanten weggepoetst of naar perifere regio’s verplaatst. Hierdoor heeft u geen last van mensen die er andere ideeën op nahouden dan u en blijven slechts geuren, smaken en decor over. Ook zorgen wij er zo voor dat u zelden een gesprek hoeft te voeren met diegene die de was voor u doet, uw straten schoonveegt en uw kranten bezorgt. Zij wonen immers niet waar u woont en begeven zich nauwelijks op de plekken die u bezoekt. Als u toch nieuwsgierig bent kunt u hier in de beschutte omgeving van de winkel luisteren naar de gesprekken die zij op de werkvloer voeren, terwijl ze misschien wel uw was opvouwen.

Maar diversiteit kent ook zijn grenzen, dat weet u en dat weten wij. EasyCity hebben we dan ook geheel aan uw wensen aangepast. U kunt in easyCity uw levensstijl handhaven zoals u dat overal ter wereld gewend bent te doen. U zult merken dat u koffie kunt drinken bij uw bekende coffeecorner en kleding kunt kopen bij uw favoriete keten. Ook als u niet uw favoriete merk of keten aantreft, zult u ervaren dat alles toch erg op elkaar lijkt. We zoeken nog naar een oplossing om beter tegemoet te kunnen komen aan uw wens om ook eens een authentieke ambachtelijke bakker te bezoeken, of een kleinschalige, laagdrempelige culturele instelling. We moeten toegeven dat easyCity nog slechts weinig van deze winkels en plekken kent waardoor uw totaalervaring in gevaar dreigt te komen.

Als bewoner van easyCity wilt u natuurlijk wel in een echte grote stad met grootstedelijke ambiance wonen. De rechtgeaarde grootstedeling weet dat bij de grote stad ook ongemakken horen. Sterker nog, zonder deze ongemakken zou easyCity verworden tot een provinciaal centrum, in plaats van één van de centra van de wereld die het pretendeert te zijn. Weest u gerust, easyCity herbergt een redelijk aantal drugsverslaafden, daklozen, hangjongeren en criminelen. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, zorgen wij er echter voor dat u van deze grootstedelijke figuranten nauwelijks hinder ondervindt. Zo hebben we het bedelen middels een algemene politie verordening verboden en hebben we op allerhande manieren getracht het slapen in de openlucht onmogelijk te maken. Het meest geslaagde voorbeeld vinden we zelf de banken die met beugels slaapbeveiligd zijn. Hierdoor hebben we het buitenslapen niet opgelost, maar wel aan uw kritische oog onttrokken. En wat niet ziet wat niet deert.

De directie